BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/IV/2006 z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników z rozstrzygnięcia konkursu 'WZOROWY KIEROWCA'


 
Uchwała Nr 8/IV/2006

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 05 kwietnia 2006 roku.

 

W sprawie zatwierdzenia wyników z rozstrzygnięcia konkursu 'WZOROWY KIEROWCA'.

Na podstawie Art. 73 o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz po zapoznaniu się z protokołem z rozstrzygnięcia konkursu na wzorowego kierowcę.

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Zatwierdzić wyniki przeprowadzonego konkursu „WZOROWY KIEROWCA 2005” zgodnie z protokołem z dnia 27.03.2006 r.

§ 2

Przeprowadzić uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2006-04-06
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz