BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 11.01.2006 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2006 roku


 

Uchwała Nr 1/I/2006

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2006 roku

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r/ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r/, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.),

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Układ wykonawczy budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2006 rok w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2006-01-13
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz