BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2013

» Uchwała Nr 55/XII/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych" - nr sprawy MZK/POK/5/2013

» Uchwała Nr 54/XII/2013 z dnia 10.12.2013 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Czerwionki-Leszczyn, Żor oraz gmin ościennych" (rozstrzygnięcie postępowania)

» Uchwała Nr 53/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2017

» Uchwała Nr 52/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2014 rok

» Uchwała nr 51/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2013 rok

» Uchwała Nr 50/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016

» Uchwała Nr 49/XI/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2013

» Uchwała nr 48/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zawarcia prozumień z Województwem Śląskim

» Uchwała nr 47/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgormadzenia MZK dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 46/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014 - 2017

» Uchwała nr 45/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2014 rok

» Uchwała nr 44/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała nr 43/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości 200 000 EURO na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych"

» Uchwała Nr 42/XI/2013 z dnia 08.11.2013 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 200 000 EURO, na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych

» Uchwała nr 41/X/2013 z dnia 18.10.2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK w Jastrzebiu-Zdroju

» Uchwała nr 40/X/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2013 rok

» Uchwała nr 39/X/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w sprawie świadczenia usług przewozowych w Komunikacji Lokalnej na terenie miasta Żory oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej

» Uchwała nr 38/IX/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia założeń do budżetu na 2014 rok

» Uchwała nr 37/IX/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej sposobu obliczania wysokości oraz określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej

» Uchwała nr 36/IX/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu MZK oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku

» Uchwała nr 35/IX/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2013 - 2016

» Uchwała nr 34/IX/2013 z dnia 20.09.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2013 rok

» Uchwała Nr 33/IX/2013 z dnia 06.09.2013 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowań w sprawie świadczenia usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz powołania Komisji Przetargowej do ww. postępowań.

» Uchwała Nr 12/III/2013 z dnia 08.03.2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku za 2012 rok

» Uchwała Nr 25/VIII/2013 z dnia 09.08.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizyczny

» Uchwała Nr 19/VI/2013 z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 16/V/2013 z dnia 10.05.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 13/IV/2013 z dnia 12.04.2013 r.

w sprawie umorzenia nalezności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 10/III/2013 z dnia 08.03.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 1/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 32/IX/2013 w dniu 06.09.2013 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2013 rok

» Uchwała Nr 31/IX/2013 z dnia 06.09.2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2013 rok

» Uchwała Nr 30/IX/2013 z dnia 06.09.2013 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie Związku w sprawie przyjęcia "planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju"

» Uchwała Nr 29/IX/2013 z dnia 06.09.2013 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 28/VIII/2013 z dnia 09.08.2013 r.

w sprawie ustalenia promocyjnych cen biletów na Komunikację Lokalną w Gminie Pawłowice

» Uchwała Nr 27/VIII/2013 z dnia 09.08.2013 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację systemu pn.: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 26/VIII/2013 z dnia 09.08.2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

» Uchwała Nr 24/VII/2013 z dnia 05.07.2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 15/IV/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku poprzez rozszerzenie składu Komisji Przetargowej powołanej do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pn "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi".

» Uchwała Nr 23/VII/2013 z dnia 05.07.2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 22/VII/2013 z dnia 05.07.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu obejmującego zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 21/VI/2013 z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2013 - 2016

» Uchwała Nr 20/VI/2013 z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2013 rok

» Uchwała Nr 18/V/2013 z dnia 29.05.2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 17/V/2013 z dnia 29.05.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju"

» Uchwała Nr 15/IV/2013 z dnia 24.04.2013 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowań w trakcie realizacji projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 14/IV/2013 z dnia 12.04.2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu

» Uchwała Nr 11/III/2013 z dnia 08.03.2013 r.

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2013 rok

» Uchwała Nr 9/I/2013 z dnia 25.01.2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

» Uchwała Nr 8/I/2013 z dnia 25.01.2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie zmiany budżetu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 7/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 6/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

» Uchwała Nr 5/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

» Uchwała Nr 4/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2013 roku

» Uchwała Nr 3/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 - 2016

» Uchwała Nr 2/I/2013 z dnia 07.01.2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2013 rok