BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 21/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik na realizację komunikacji na terenie Miasta Rydułtowy


 

Uchwała Nr 21/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik na realizację komunikacji na terenie Miasta Rydułtowy

Na podstawie Art. 10 oraz Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmi.).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Zawrzeć z Miastem Rybnik porozumienie w sprawie realizacji przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku komunikacji na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 2

Finansowanie porozumienia określonego w § 1 będzie realizowane w całości w drodze obciążenia przez MZK Miasta Rydułtowy.

§ 3

Upoważnić Zarząd MZK do zawarcia stosownego porozumienia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-10-15
Data modyfikacji: 2007-10-15

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Planowania i Organizacji Komunikacji