BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 5/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2007 rok


 
Uchwała Nr 5/IV/2006
 
 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2006 r.
 
w sprawie założeń do budżetu na 2007 rok
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 179 – 184 i 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Związku,
  
 
Na wniosek Zarządu MZK Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2007 rok:
 
§ 1
  1. Dla gmin – członków Związku, ustala się stawkę dotacji do 1 wozokm. w wysokości  1,75 zł
  2. Dla gmin nie będących członkami Związku, ustala się stawkę za 1 wozokm. w wysokości 2,10 zł
§ 2
 
W 2007 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości  5 % .
   
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku
    
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2006-10-11
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz