BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 7/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Krzysztofa Gadowskiego


 

Uchwała Nr 7/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 października 2005 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Krzysztofa Gadowskiego

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W związku z wyborem na posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku  Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, odwołać Pana Krzysztofa Gadowskiego z tej funkcji z dniem 19 października 2005 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2005-10-18
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz