BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 23/IX/2006 z dnia 26.09.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s założeń do budżetu MZK na 2007 rok


 
Uchwała Nr 23/IX/2006
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 września 2006 roku
 
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s założeń do budżetu MZK na 2007 rok
 
Na podstawie: art. 73 w związku z art. 73 a ust.1, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 r, w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.
 
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej założeń do budżetu na rok 2007 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 23/IX/2006
z dnia 26.09.2006 r.
- PROJEKT -
 
Uchwała Nr ... /IV/2006
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2006 r.
 
w sprawie założeń do budżetu na 2007 rok
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 179 – 184 i 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Związku,
 
 
Na wniosek Zarządu Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2007 rok:
 
§ 1
  1. Dla gmin – członków Związku, ustala się stawkę dotacji do 1 wozokm w wysokości  1,85 zł
  2. Dla gmin nie będących członkami Związku, ustala się stawkę za 1 wozokm w wysokości 2,15 zł
§ 2
 
W 2007 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości  7%.
   
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku
    
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2006-09-29
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz